Blog

 • Genaretor Azotu - tanie i niezawodne źródło azotu w firmie

  sprezarkownie-kontenerowe5.jpgimg0781.jpg

  Znaczna część zakładów przemysłowych w procesie produkcji wykorzystuje azot. Warto zastanowić się czy stosowana obecnie technologia wytwarzania/dostarczania azotu jest dla Państwa najbardziej opłacalna i czy istnieje możliwość aby azot pozyskiwać taniej i bezpieczniej niż obecnie. Warto przeanalizować czy można zbudować aplikację „uszytą na miarę” w pełni dopasowaną do potrzeb Państwa produkcji w zakresie czystości, ciśnienia, wydajności, gabarytów etc. Jeśli chcą Państwo zwiększyć efektywność Waszej produkcji, chcecie poprawić jakość waszych produktów poprzez zapewnienie najwyższej jakości azotu dopasowanego do Waszych potrzeb, oraz szukacie oszczędności finansowych, to nasza oferta jest dedykowana właśnie do Was.

  Azot w postaci gazowej jest stosowany w szerokim zakresie przemysłowych zastosowań, od pakowania w atmosferze modyfikowanej dla szybko psujących się produktów spożywczych, zabezpieczania atmosfery ochronnej przy: obróbce cieplnej, lutowaniu, produkcji elementów z tworzyw sztucznych, aż po zabezpieczenie przed ogniem i wybuchem. Jednakże, podczas gdy azot jest wszędzie wokół nas i stanowi 78% otaczającej nas atmosfery, uzyskanie i magazynowanie czystego gazu może być problematyczne i kosztowne.

  Zakłady przemysłowe wykorzystujące azot mają kilka możliwości:
  1. Zakup azotu w postaci ciekłej i odparowywanie go do stanu gazowego za pomocą dzierżawionej instalacji
  2. Zakup azotu ciekłego dostarczanego w małych zbiornikach (Dewarach)
  3. Zakup azotu gazowego dostarczanego w butlach pod wysokim ciśnieniem
  4. Separacja azotu gazowego ze sprężonego powietrza (generatory azotu)

  Pierwsze trzy metody nastręczają szereg problemów:
  - Skomplikowany transport azotu
  - Gaz niebezpieczny w przechowywaniu ze względu na wysokie ciśnienie lub niską temperaturę
  - Trudno określić czas wyczerpania posiadanego zapasu gazu
  - Zróżnicowana jakość dostarczanych gazów
  - Znaczne koszty dzierżawy urządzeń do magazynowania i odparowania azotu
  - Wymiana butli lub dostawa gazu wymaga zapewnienia obsługi
  - W przypadku gazu ciekłego pojawiają się straty gazu na odparowaniu
  - Występowanie różnych temperatur gazu po odparowaniu
  - Uzależnienie własnej produkcji od pracy firm zewnętrznych (dostawców gazu)
  - Strata cennego miejsca na posadowienie instalacji lub magazynowanie butli
  - Dodatkowe koszty monitorowania poziomu gazu, zamawiania, fakturowania
  - Ostatecznie również wysoka cena dostarczanego gazu

  Wszystkie powyższe problemy da się wyeliminować dzięki zastosowaniu generatorów azotu produkowanych i oferowanych przez naszą firmę. Nasze generatory umożliwią Państwu przejęcie pełnej kontroli nad azotem w Waszej firmie. Dzięki nim po wciśnięciu przycisku start będą mieli Państwo do dyspozycji tani azot w wymaganej przez Was jakości, ilości i ciśnieniu. Efektywność zastosowania naszych rozwiązań może przekroczyć Państwa najśmielsze oczekiwania. Często bywa tak, że po zastosowaniu generatorów azotu naszej firmy koszty związane z pozyskaniem azotu spadają nawet o 80-90%.

  Możemy Państwu zaproponować najwyższej jakości urządzenia wykonane w obu dostępnych na rynku technologiach (Membranowe, PSA) stosowanych w generatorach azotu:
  - Generatory membranowe
  - Generatory PSA modułowe
  - Generatory PSA Twin - Tower


  Generatory membranowe
  są zbudowane w oparciu o moduły membranowe. Każdy moduł zawiera dużą ilości razem połączonych włókien membranowych, które w środku są puste, a ich ścianki (membrana) dzięki własnościom fizycznym przepuszczają na zewnątrz tlen pozostawiając w środku azot. Ze względu na to, że moduły membranowe są przeznaczone dla dużych strumieni gazu przy jednocześnie relatywnie małych wymiarach, mają bardzo korzystny współczynnik uzyskania azotu ze sprężonego powietrza, nie wymagają podgrzewania sprężonego powietrza, nie tracą wydajności z upływem czasu, a żywotność ich wynosi powyżej 10 lat. W porównaniu do urządzeń wykorzystujących membrany innych producentów, zmniejszamy nie tylko koszty inwestycyjne, ale przede wszystkim koszty uzyskania azotu. Membrany są wrażliwe na zanieczyszczenia olejem dlatego w celu ich ochrony przed generatorem powinien być zastosowany osuszacz chłodniczy z filtrami odolejającymi. Ze względu na swoje parametry robocze membranowe wytwornice azotu stosowane są do wytwarzania dużych ilości azotu o stosunkowo niskiej czystości. Zakres dostępnych ciśnień od 3 do12 bar(g) przy resztkowej zawartości tlenu od 0,1% do 5%. Wydajności azotu od 1 do prawie 300 m3/h z jednego urządzenia a biorąc pod uwagę możliwość składania aplikacji z kilu/kilkudziesięciu membran maksymalny poziom wydajności jest praktycznie nieograniczony.

  Generatory azotu typu PSA. Do wytworzenia azotu wykorzystują węglowe sito molekularne CMS, które dzięki swoim właściwościom ze sprężonego powietrza skutecznie adsorbuje tlen. Generator zbudowany jest z dwóch szeregów kolumn lub dwóch zbiorników. Gdy przez jeden szereg kolumn/zbiornik przepływa sprężone powietrze pod ciśnieniem roboczym i sito CMS adsorbuje tlen pozostawiając azot, to w tym czasie drugi szereg kolumn jest regenerowany z zastosowaniem metody PSA tj. poprzez redukcję ciśnienia z roboczego do atmosferycznego. W procesie regeneracji, wyniku desorpcji sita CMS, tlen jest usuwany na zewnątrz. W celu zapewniania prawidłowej pracy, powietrze dostarczane do generatora powinno być stosownie uzdatnione (tj. osuszone do punktu rosy -40°C i oczyszczone z zanieczyszczeń olejowych), co zapewni lepszą efektywność jego pracy oraz może wyeliminować potrzebę wymiany sita CMS (w przypadku konstrukcji modułowej, naszego systemu przygotowania powietrza i serwisu). Generatory PSA nadają się szczególnie do uzyskiwania azotu o wysokiej czystości, tj. resztkowej zawartości tlenu od 5 ppm do 5%. Dzięki nim otrzymujemy azot o ciśnieniu od 5 do 13 bar(g). Dostępne urządzenia oferują wydajności azotu od 1 do prawie 300 m3/h z jednego urządzenia a biorąc pod uwagę zastosowanie konstrukcji modułowej dającej możliwość składania aplikacji z kilu/kilkudziesięciu modułów, maksymalny poziom wydajności jest praktycznie nieograniczony . Wbudowany analizator tlenu pozwala użytkownikowi na bieżąco kontrolować jakość wytwarzanego azotu. Zwarta budowa urządzeń umożliwia w łatwy sposób rozbudowę instalacji w celu zwiększenia wydajności azotu. Jednocześnie taka instalacja zapewnia wysoką elastyczność jej eksploatacji oraz bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dostarczania azotu. Lekka konstrukcja, niewielkie rozmiary i prosty montaż umożliwiają zbudowanie instalacji do produkcji własnej azotu praktyczne prawie w każdym pomieszczeniu. Zastosowanie unikalnych rozwiązań minimalizujących zużycie sprężonego powietrza i energii elektrycznej, a w konsekwencji powodujących znacznie niższe koszty uzyskania azotu sprawią, że typowy czas zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych wynosi 12-24 miesiące w porównaniu do kosztów azotu uzyskiwanego w tradycyjny sposób.

  Jako firma zajmująca się również projektowaniem i produkcją urządzeń do wytwarzania i filtracji sprężonego powietrza jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kompleksowe rozwiązanie wyposażone w generator jak i całą linie przygotowania powietrza na potrzeby generatora (sprężanie, osuszanie, filtracja, instalacja). Dzięki temu mają Państwo niepowtarzalną okazję zabezpieczenia jakości i żywotności całej aplikacji jak również przy współpracy z naszym serwisem uzyskać możliwość wydłużenia gwarancji na wiele lat.