Blog

 • Budowa i zasada działania sprężarki śrubowej bezolejowej

  pksystemyazotowesprezarkasrubowabezolejowa1.jpg

  1) Filtr powietrza
  2) Silnik napędowy
  3) Pierwszy stopień sprężania
  4) Drugi stopień sprężania
  5) Zbiornik oleju
  6) Pompa oleju
  7) Regulator ciśnienia oleju
  8) Zawór termostatyczny
  9) Filtr oleju
  10) Rozdzielacz oleju
  11) Chłodnica oleju
  12) Chłodnica końcowa
  13) Chłodnica międzystopniowa
  14) Regulator ssania
  15) Odciążenie drugiego stopnia
  16) Tłumik hałasu
  17) Zwężka Venturiego
  18) Odwadniacz
  19) Wentylator

  Zasada działania sprężarki śrubowej bezolejowej

  Powietrze z otoczenia zasysane jest przez suchy filtr ssania 1 następnie przepływa przez rezonansowy tłumik hałasu i regulator ssania 14 wyposażony w bezstopniowy zawór regulacyjny dopasowujący się do chwilowego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Praca regulatora powietrza sterowana jest poprzez zespół elektryczny zintegrowany ze sterownikiem.

  W pierwszym stopniu 3 powietrze zostaje wstępnie sprężone, następnie przepływa przez zwężkę Venturiego 17, jej zadaniem jest redukcja hałasu i pulsacji ciśnienia, stamtąd przepływa do chłodnicy międzystopniowej 13, gdzie następuje jego schłodzenie. Z chłodnicy międzystopniowej powietrze przepływa przez odwadniacz (separator cyklonowy) 18, gdzie wytrąca się zawarta w nim woda a nastepnie jest doprężane do zadanego ciśnienia w drugim stopniu sprężania 4. Z tego miejsca sprężone powietrze poprzez kolejną zwężkę Venturiego płynie do chłodnicy końcowej 12 i dalej poprzez odwadniacz i zawór zwrotny do sieci sprężonego powietrza.
  Oba stopnie sprężania są zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa.

  Olej zasysany przez pompę oleju 6 ze zintegrowanego ze stopniem śrubowym zbiornika 5 przepływa do regulatora ciśnienia oleju 7, gdzie jest ustalane i stabilizowane jego właściwe ciśnienie. Następnie olej płynie przez zawór termostatyczny 8 oraz chłodnicę oleju 11 do filtra oleju 9. Rozdzielacz oleju 10 steruje przepływem oleju do łożysk, przekładni zębatych, płaszcza chłodzącego (w niektórych modelach) i regulatora ssania stopnia śrubowego. Następnie olej przepływa ponownie do zbiornika oleju.
  W sprężarce bezolejowej obieg oleju jest zamknięty, bezpieczny i oddzielony od obiegu sprężanego powietrza.