Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 • Tekst strony ...

 • Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PLATA KRZYSZTOF z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Mikołowskiej 20, kod pocztowy 51-515 Wrocław, e-mail: lp.ewtoza-ymetsys-kpatalp.fotzsyzrk, tel. 502370009.
  2. W sprawie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z dyrektorem ds. Administracji i Sprzedaży pod adresem email: lp.ewotoza-ymetsys-kpatalp.aglo, tel. 603416436.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków, prowadzenia działalności operacyjnej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w punkcie poprzednim: - w zakresie wykonywania obowiązków prawnych, prowadzenia działalności operacyjnej - przez czas ich wykonywania, w tym czas konieczny do realizacji zlecenia oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa, - w zakresie archiwizacji - przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, - w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne i niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 4.
  8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych ani osobom trzecim.