Systemy monitoringu i rejestratory

 • Treść strony ...

 • Systemy monitoringu i zdalnego sterowania

  Systemy monitoringu i zdalnego sterowania naszej produkcji oparte na programowalnych sterownikach Oster, dedykowane są do zarządzania pracą złożonych systemów sprężonego powietrza oraz wytwornic azotu.

 • Programowalne sterowniki Oster

  Dzięki programowalnemu sterownikowi oraz wykonaniu szytemu na miarę mamy nieograniczone możliwości konfiguracji ilości i rodzaju urządzeń i parametrów.

  Dzięki nim można na bieżąco mierzyć i rejestrować parametry pracy i stanów: sprężarek, osuszaczy, filtrów, drenów, wytwornic azotu, kolumn węglowych, ciśnień, przepływów, punktów rosy, czystości, zawartości tlenu, położenia zaworów w instalacji, temperatur, alarmów, stanów liczników pracy i serwisowych, etc.

  Systemy mogą być wyposażane w sterowanie od: ciśnienia, wydajności oraz jakości końcowego gazu.

 • IDEALNE DOSTOSOWANIE DO POTRZEB KLIENTA

  Systemy mogą być wyposażane w sterowanie od: ciśnienia, wydajności oraz jakości końcowego gazu.

  Oferowane układy możemy wyposażyć w niemal nieograniczoną ilość czujników pomiarowych i kontrolnych, w stacje meteoroligiczne, inteligentne systemy samokontroli etc. W ramach potrzeb możemy również wpiąć do systemów inne urządzenia robocze Klienta. Dzięki temu w jednym systemie można zarządzać i kontrolować np. całą linią technologiczną.

  Nasze systemy dają możliwość prezentacji danych w sposób liczbowy, tebelaryczny i graficzny. Komunikacja realizowana monitorowania i zdalnego sterowania może być przez panel lokalny jak również przez przeglądarkę internetową.

  System monitoringu daje możliwość połączenia radiowego, modemowego i przewodowego.


 • Rejestratory parametrów gazu

  Rejestratory naszej produkcji dokonują pomiaru parametrów sprężonego powietrza, azotu oraz CO2.

  Dzięki nim można na bieżąco mierzyć i rejestrować miedzy innymi takie parametry jak:

  • Przepływ gazu – pomiar realizowany jest za pomocą przepływomierza termicznego,
  • Ciśnienie gazu – pomiar realizowany jest za pomocą przetwornika ciśnienia,
  • Temperaturę gazu – pomiar realizowany jest za pomocą przepływomierza termicznego,
  • Globalny czas pracy (ilość godzin pracy łącznie),
  • Czas pracy u Klienta (ilość godzin pracy w punkcie),
  • Ilość gazu podana do instalacji (w Nm3),
  • Ilość gazu podana do instalacji aktualnego Klienta (w Nm3),
  • Rodzaj mierzonego gazu,
  • Stan zasilania,
  • Stan aparatury pomiarowej,
  • Stan komunikacji,
  • W wersji rozszerzonej koncentrację tlenu w gazie – pomiar realizowany jest za pomocą analizatora tlenu,

  Rejestrator wyposażony jest w programowalny sterownik Oster dzięki czemu może zostać doposażony w dowolną ilość opcji pomiarowych wymaganych przez Klienta takie jak np.: ciśnieniowy punkt rosy, zawartość oleju w gazie, etc.

  Sterownik rejestratora posiada podtrzymanie bateryjne, które umożliwia pracę sterownika również przy braku zasilania.

  Rejestrator wyposażony jest w przyłącze do pobierania próbek gazu.
  Dla wersji rozszerzonej (z analizatorem tlenu) zawór ten może służyć do podawania wzorcowego gazu dla procesu kalibracji analizatora.

  Nasze rejestratory wykonują pomiary z lokalnym i zdalnym wyświetlaniem mierzonych wartości. Rejestrator daje możliwość połączenia radiowego, modemowego i przewodowego.