Blog

 • Czystość Azotu

  Z uwagi na fakt, że w przypadku separacji azotu w generatorach wraz ze spadkiem zawartości tlenu w azocie, potocznie zwanym czystością azotu, znacząco wzrastają koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, rozważając zakup generatora azotu należy ze szczególną starannością przeanalizować procesy do jakich azot jest wykorzystywany.

  Celowe zatem jest zweryfikowanie wszystkich Państwa punktów poboru azotu oraz zastosowań i takie zaprojektowanie systemu azotowego (wytwornicy azotu) aby zapewniał minimalną wymaganą, dla właściwego procesu, czystość azotu.

  Budowanie generatora o czystości azotu wyższej, niż minimalna wymagana procesowo, jest bezcelowe i nieuzasadnione ekonomicznie. Wyższa niż minimalna wymagana jakość azotu przeważnie zupełnie już nie wpływa na polepszenie jakości procesu lub produktu a znacząco zwiększa koszty inwestycyjno-eksploatacyjne (bywa, że nawet kilkukrotnie).

  Poniższa tabela prezentuje orientacyjne czystości azotu (zawartości tlenu) dla różnych zastosowań.

  pksystemyazotoweczystoscazotu2.jpg


  Nasi specjaliści pomogą Państwu dobrać czystość azotu do Waszego zastosowania