Przemysł wydobywczy ropy naftowej i gazu

 • Treść strony ...
 • Generatory azotu w segmencie Oil & Gas

  W zakresie szeroko rozumianego segmentu Oil & Gas generatory azotu znajdują zastosowanie prewencyjne i zabezpieczająco ochronne w następujących obszarach:

  1. W procesie zabezpieczenia wydobycia i magazynowania wydobywanego substratu
  2. Do kontroli ruchu na pokładzie platform wiertniczych.
  3. Do operacji prewencji, intertyzacii i gaszenia pożarów w obszarach niebezpiecznych.
  4. Do procesu przedmuchiwania i wentylowania instalacji produkcyjnych, transportowych i zbiorników produktowych
  5. W procesach zabezpieczania zbiorników z produktami


  Zwykle w procesach segmentu Oil & gas stosujemy azot z resztkową zawartością tlenu na poziomie 0,5% - 5%