Przemysł metalowy

 • Treść strony ...
 • Obróbka cieplna metali

  W procesach obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali, azot jest bardzo pożądany ponieważ pozwala uzyskiwać wymagane, wysokie parametry produktów końcowych.

  W procesie obróbki cieplnej azot stosowany jest miedzy innymi do:

  • Wyżarzania – w tym procesie atmosfera azotowa pozwala uzyskać wysoką jakość i jasną barwę powierzchni materiałów.
  • Nawęglania - W procesach termochemicznych takich jak np. naweglanie i węglo-azotowanie, azot stosowany jest jako atmosfera w celu uzyskania pożądanych parametrów technicznych obrabianego produktu.
  • Hartowania – Azot stosowany jest w celu uzyskania optymalnej atmosfery pieca, pozwalającej uniknąć procesów utleniania i odwęglania obrabianych produktów
  • Azotowanie i węgloazotowanie – Procesy te pozwalają zwiększyć odporność powierzchni na zużycie.
  • Spiekanie proszków metali - proces wymaga określonych parametrów atmosfery gazowej w tym azotu w celu skutecznego zapobiegania odwęglania.
  • Piecowe lutowanie twarde – azot stosowany jest tu do poprawy jakości połączeń lutowanych oraz jakości powierzchni.
  • Normalizowanie - do celu osłony w procesach naprawczych.
  • Odpuszczanie - do celów osłony w procesach usunięcia napięć strukturalnych struktury metalu.


  Przy zastosowaniach tego typu zwykle stosowany jest azot o resztkowej zawartości tlenu na poziomie 10ppm-1%

 • Cięcie laserem

  Podczas cięcia laserowego promień lasera skupiony na powierzchni przedmiotu podgrzewa materiał poza temperaturę zapłonu, wywołując reakcję egzotermiczną, która przyczynia się do inicjacji procesu cięcia. Do zabezpieczenia obrabianego materiału wykorzystywane są gazy osłonowe. Azot lub argon są wprowadzane do złącza skrawającego pod ciśnieniem do około 20 barów.

  W naszych aplikacjach zalecamy zastosowanie tańszego w pozyskiwaniu azotu. Specyficzne właściwości tego gazu chłodzą materiał i zapobiegają utlenianiu na krawędzi obrabianych elementów. Proces ciecia w osłonie azotu jest odpowiedni dla cienkich blach i w zastosowaniach, w których przedmioty muszą spełniać wysokie wymagania wizualne bez dalszego przetwarzania. Zwykle w tego typu aplikacjach stosowane są zawartości tlenu w gazie na poziomie od 10 ppm do 0,5%. Podaż azotu przy typowym ciśnieniu 25 bar.

 • odlewanie i obróbka ciekłego metalu

  W procesach wysokotemperaturowych odlewania i obróbki ciekłego metalu azot stanowi doskonałą barierę dla utleniania roztopionych powierzchni. W przypadku stopów, które nie są wrażliwe na reakcję wychwytu azotowego, zastosowanie go do ochrony powierzchni topienia stanowi bardzo ekonomiczne rozwiązanie.

  Azot pomaga zapobiegać utlenianiu się metalu i pochłanianiu gazów przez metal. Przy zastosowania osłony inertnej, tlen i para wodna, zawarte w powietrzu atmosferycznym, zostają zastąpione suchą i obojętną atmosferą azotową. Dzięki obniżeniu stężenia tlenu nad roztopionym materiałem do poziomu zaledwie 1%, można:

  • obniżyć koszty stopu,
  • zredukować ilość żużla,
  • podnieść płynność metalu i wydajność procesu odlewania,
  • zredukować ilość wtrąceń i porowatości odlewu,
  • podnieść jakość wykończenia powierzchni i podatność na obróbkę,
  • wydłużyć żywotność powłok/tygla.