Przemysł górniczy

 • Treść strony ...
 • Inertyzacja zrobów

  W polskim górnictwie węgla kamiennego największe zagrożenie pożarowe występuje ze strony pożarów endogenicznych na skutek samozagrzewania i samozapalenia węgla. Aby nie doprowadzać do powstawania zagrożeń celowe jest prowadzenie profilaktyki mającej na celu zapobieganie powstawaniu pożarów. Jednym z działań prewencyjnych jest inertyzacja.

 • Zastosowania azotu

  Inertyzacja atmosfery Kopalnianej

  Jest to działanie polegające na zastąpieniu atmosfery kopalnianej atmosferą składającą się przede wszystkim (lub wyłącznie) z używanego gazu obojętnego. Dopływ gazu inertnego do zagrożonej strefy lub miejsca powstawania pożaru rozrzedza gazy pożarowe i obniża stężenie tlenu, dzięki czemu zostaje przerwany proces palenia.

 • Nowoczesna prewencja przeciwpożarowa

  Obecnie w górnictwie światowym większość pożarów jest kontrolowana metodami inertyzacyjnymi.

  Gdy gazy inertne oddziałują bezpośrednio na ognisko pożaru, najczęściej w początkowym jego etapie, możemy mówić o aktywnej formie walki z pożarem. Inertyzację można również stosować w rejonach otamowanych, będzie to pasywna forma walki z pożarem.

  Zagrożenie wystąpieniem pożaru endogenicznego w obszarach zrobowych rejonów eksploatacyjnych w górnictwie węgla kamiennego, pomimo postępu techniki i dostępnych na rynku nowoczesnych środków stosowanych w prewencji pożarowej, jest nadal wysokie. Jednym ze wspomnianych wcześniej środków prewencji przeciwpożarowej, jest inertyzacja atmosfery w obszarach zrobowych, otwartych lub zamkniętych. Polega ona na obniżaniu zawartości tlenu w mieszaninie gazów do wartości, w której nie będzie postępował proces samozapalania się węgla. Zadanie to realizowane jestpoprzez podanie do wyrobisk górniczych oraz zrobów poeksploatacyjnych gazów inertnych w odpowiedniej objętości w określonym przedziale czasowym.

  Z uwagi na bezpieczeństwo stosowania, właściwości fizyko-chemiczne i względy ekonomiczne, największe zastosowanie w inertyzacji wyrobisk, w światowym i polskim górnictwie węgla kamiennego, znalazł azot produkowany z powietrza atmosferycznego.

  Przy zastosowaniach tego typu zwykle stosowany jest azot o resztkowej zawartości tlenu na poziomie 3-5%

 • Nowoczesna prewencja przeciwpożarowa

  Obecnie w górnictwie światowym większość pożarów jest kontrolowana metodami inertyzacyjnymi.

  Gdy gazy inertne oddziałują bezpośrednio na ognisko pożaru, najczęściej w początkowym jego etapie, możemy mówić o aktywnej formie walki z pożarem. Inertyzację można również stosować w rejonach otamowanych, będzie to pasywna forma walki z pożarem.

  Zagrożenie wystąpieniem pożaru endogenicznego w obszarach zrobowych rejonów eksploatacyjnych w górnictwie węgla kamiennego, pomimo postępu techniki i dostępnych na rynku nowoczesnych środków stosowanych w prewencji pożarowej, jest nadal wysokie. Jednym ze wspomnianych wcześniej środków prewencji przeciwpożarowej, jest inertyzacja atmosfery w obszarach zrobowych, otwartych lub zamkniętych. Polega ona na obniżaniu zawartości tlenu w mieszaninie gazów do wartości, w której nie będzie postępował proces samozapalania się węgla. Zadanie to realizowane jestpoprzez podanie do wyrobisk górniczych oraz zrobów poeksploatacyjnych gazów inertnych w odpowiedniej objętości w określonym przedziale czasowym.

  Z uwagi na bezpieczeństwo stosowania, właściwości fizyko-chemiczne i względy ekonomiczne, największe zastosowanie w inertyzacji wyrobisk, w światowym i polskim górnictwie węgla kamiennego, znalazł azot produkowany z powietrza atmosferycznego.