Przemysł farmaceutyczny

 • Treść strony ...
 • Farmacja i badania

  Azot może być stosowany do ochrony zarówno gotowych leków jaki i komponentów oraz składników łatwo się psujących. Wyeliminowanie tlenu chroni przed skutkami utleniania lub aktywności drobnoustrojów.

 • Azotowe atmosfery ochronne i atmosfery modyfikowane

  W celu zabezpieczenia zarówno gotowych produktów jak i składników przed działaniem drobnoustrojów i skutkami utleniania często stosuje się azotowe atmosfery ochronne lub atmosfery modyfikowane.

  Azot stosowany jest w farmacji do:

  • produkcji prefabrykatów
  • usuwania tlenu z naczyń reaktorów
  • usuwania tlenu z produktu
  • osłony produktu w trakcie przesyłu rurociągami w linii technologicznej
  • zabezpieczenia produktu gotowego
  • pakowania produktów

  Zwykle przy zastosowaniach farmaceutycznych oraz badaniach stosuje się azot z resztkową zawartością tlenu w dostarczanym gazie na poziomie 10 ppm - 1%.