Pomiary sprężonego powietrza i azotu

 • Treść strony ...
 • W ramach naszej oferty zajmujemy się wykonywaniem pomiarów sprężonego powietrza oraz azotu w zakresie:
  1. Pomiary ciśnieniowego punktu rosy sprężonego powietrza i azotu
  2. Pomiar resztkowej zawartości gazu w azocie
  3. Laboratoryjne badanie składu sprężonego powietrza oraz azotu z wykrywaniem zanieczyszczeń śladowych.
  4. Pomiary nieszczelności instalacji

  Pomiary przepływu gazów:
  Pomiary przepływu gazów wykonujemy za pomocą termicznych przepływomierzy masowych lub rurki spiętrzającej.

  Zakres realizowanych prac:
  Sprawdzenie rzeczywistej wydajności sprężarek
  pomiary przepływu i prędkości w rurociągach.

  Bezinwazyjne pomiary przepływu gazów:
  Pomiary z wykorzystaniem przenośnych przepływomierzy bezinwazyjnych umożliwiają weryfikację wielkości przepływu. Podczas wykonania pomiaru nie ma konieczności przerywania procesu technologicznego czy ingerencji w rurociąg, co znaczenie obniża koszty wykonania pomiarów.

  Stosowane podczas pomiarów przepływomierze posiadają dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.