Outsourcing sprężonego powietrza i azotu

 • Treść strony ...

 • Gwarancja jakości

  W ramach oferowanej przez nas usługi podejmujemy się stałej dostawy sprężonego powietrza i azotu o gwarantowanej ilości, jakości, ciśnieniu oraz uzgodnionej cenie do odbiorników Klienta z własnych źródeł zasilania zlokalizowanych u Klienta.

  Działamy w trzech obszarach:
  1. Możemy przejąć lub wykupić od Klienta do stałej obsługi istniejące obecnie obiekty gospodarki sprężonym powietrzem, które dodatkowo, w ramach naszej oferty, poddajemy modernizacji w celu uzyskania obniżki kosztów eksploatacyjnych i poprawy parametrów roboczych.
  2. Realizujemy nowe inwestycje, w które jesteśmy zaangażowani począwszy projektowania poprzez budowę a skończywszy na stałej obsłudze, serwisach i remontach urządzeń, które wówczas pozostają naszą własnością.
  3. Możemy również realizować okresowe umowy outsourcingowe instalując u Klientów posiadane przez nas kontenerowe sprężarkownie i generatory azotu.

  Projekty inwestycyjne możemy realizować w formie outsourcingu na zasadach BOO (Build-Operate-Own) lub contractingu BOT (Build-Operate-Transfer).

  Proponowany przez naszą firmę model dostaw sprężonego powietrza ma szereg niewątpliwych zalet:
  1. doprowadza do odciążenia budżetu Klienta poprzez zachowanie własnych funduszy inwestycyjnych
  2. pozwala na uzyskanie przez Klienta niskiej, stałej ceny dostaw medium
  3. powoduje redukcję kosztów obsługi bieżącej i remontowej całego systemu
  4. daje gwarancję profesjonalnej i niezawodnej obsługi