Magazynowanie

 • Treść strony ...
 • Przechowywanie owoców

  W procesie metabolizmu świeże owoce wymieniają gazy z otaczającym powietrzem. Przykładowo jabłka stale pobierają tlen gdy oddychają i zwracają podobną ilość dwutlenku węgla do otoczenia. Zmiana stężenia gazów biorących udział w metabolizmie oddechowym owoców wpływa na ich procesy oddychania. Procesy te można regulować, przykładowo zmniejszając stężenie tlenu. Taki zabieg opóźni procesy dojrzałości i degradacji owoców i warzyw, a tym samym wydłuży czas przechowywania.

 • Kontrolowana atmosfera

  Controlled Atmosphere (CA) to technologia przechowywania żywności mająca na celu obniżenie zawartości tlenu i zwiększenie zawartości dwutlenku węgla w pomieszczeniach magazynowych lub
  ładowniach statków, w celu wydłużenia okresu użytkowania towarów, w szczególności owoców. Ponadto dodatkowo w takich procesach można kontrolować temperaturę i wilgotność.

 • CA - transport i magazynowanie

  Z kontrolowaną atmosferą oddychanie owoców można zmniejszyć o ok. 50% (średnio) w porównaniu z warunkami przechowywania w atmosferze otoczenia.

  W związku z tym np. czas transportu i magazynowania może zostać wydłużony, dając możliwość przewożenia owoców w kontenerach statkami, które w innym przypadku mogą być przewożone wyłącznie ładunkiem lotniczym. Stosowanie CA w transporcie jest bardzo korzystne, ponieważ fracht morski jest bardziej ekonomiczny i powoduje mniej emisji dwutlenku węgla podczas podróży.

  Wprowadzając gazowy azot do magazynów można osiągnąć zamierzoną redukcję poziomu tlenu. Przykładowo podczas transportu owoców i warzyw statkiem, należy zapewnić stała podaż azotu. W tego typu rozwiązaniach stosowane są lokalne systemy generacji azotu oparte na technologii separacji tlenu ze sprężonego powietrza. Systemy te wykorzystują technologię membranową lub PSA (ang. Pressure Swing Adsorption). Systemy takie można zabudowywać lokalnie na statku/stacjonarnie przy magazynie lub na bazie mobilnego kontenera morskiego.

  Poza wspomnianym przechowywaniem owoców i warzyw zabezpieczyć azotem można również suche towary takie jak zboża, orzechy, przyprawy, nasiona, kawa etc. Produkty te mogą być przechowywane i transportowane w CA. W tych towarach głównym celem CA jest zazwyczaj zwalczanie szkodników i owadów. Większość owadów nie może istnieć bez tlenu. Aby zabić wszystkie stadia szkodników, poziom tlenu musi zostać zmniejszony do znacznie poniżej 1% obj. tlenu w magazynie przy czym czas ekspozycji zależy od rodzaju szkodnika, ale może trwać nawet do 10 dni nieprzerwanego stosowania CA.

  Technologia transportu i magazynowania w atmosferze kontrolowanej CA staje się coraz bardziej powszechna. Dotychczas stosowane środki chemiczne są wycofywane z użycia na skutek wprowadzania prozdrowotnych przepisów międzynarodowych.

  Przy zastosowaniach tego typu zwykle stosowany jest azot o resztkowej zawartości tlenu na poziomie 1-5%