Blog

 • Chłodnice freonowe

  Chłodnice freonowe sprężonego powietrza to idealne rozwiązanie jeśli borykają się Państwo z wysoką temperaturą sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu chłodnicy freonowej mogą Państwo nie posiadając wody chłodzącej w prosty sposób obniżyć temperaturę sprężonego powietrza znacznie poniżej temperatury otoczenia. To pozwala znacząco poprawić efektywności całego procesu uzdatniania sprężonego powietrza oraz zmniejszyć wielkość nowych lub zwiększyć wydajność już posiadanych osuszaczy adsorbcyjnych,, osuszaczy chłodniczych oraz kolumn węglowych w instalacji.

  Budowa chłodnic freonowych

  W zależności od przeznaczenia może mieć ona zróżnicowaną budowę. Mogą to być urządzenia do pracy wewnątrz pomieszczeń ale również mogą być wykonane w wersji do pracy na zewnątrz w tym również w ujemnych temperaturach. Istotną kwestią jest również zastosowanie wysokowydajnych filtrów zabezpieczających, które mają chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami, które mogą wpływać negatywnie na wydajność.

  W przypadku naszych urządzeń, ze względu na znacznie większe oddziaływanie czynników zewnętrznych, oraz trudne warunki pracy np. zapylenie, wilgoć, etc. materiały użyte do budowy muszą charakteryzować się większą wytrzymałością. Konieczne jest wykorzystanie materiałów szczególnie odpornych na korozję z tego powodu układy sprężonego powietrza wykonywane są ze stali nierdzewnej.

  Zasada działania chłodnicy freonowej

  Sprężone powietrze o wysokiej temperaturze dostając się do chłodniczy freonowej, trafia na układ wymienników dzięki którym przy odparowywaniu czynnika chłodniczego w automatyczny sposób jesteśmy w stanie obniżyć i ustabilizować temperaturę sprężonego powietrze. Po chłodnicy freonowej uzyskujemy znacznie niższą temperaturę sprężonego powietrza, pozbywamy się dużej ilości kondensatu oraz uzyskujemy wilgotność względną 100% co ma ogromne znaczenie np. do aktywowanie złóż w osuszaczach adsorbcyjnych i ich wydajnej pracy.

  Działanie chłodnicy freonowej jest uwarunkowane szeregiem czynników zewnętrznych - kluczowe znaczenie ma tutaj przede wszystkim, ciśnienie, temperatura otoczenia oraz temperatura sprężonego powietrza, która poprzez działanie instalacji powinna zostać obniżona do zakładanej wartości.